Aktuelt

Hvert år arrangeres høstmøte i Østfold – alle adventistmenigheter i østfold samles til møter, mat og sosialt samvær. I år var første år vi på lenge at vi ikke har vært på Oven leirsted eller på Greåker videregående skole. I går var høstmøtet i lokalene til Filadelfia i Mysen. Det var Patric Johnson fra England som var taler. Han jobber for tiden i pastoravdelingen sentralt i adventistkirken. Tema for møtene var disippelskap og disippelgjøring. Her er noen notater fra møtene:

 

Vår misjon er…
Hva definerer en disippel?
– En etterfølger
– ‎En elev/læresvenn
– ‎Elsker hverandre (Joh 13,35)
– ‎Holder fast ved Jesu ord

Matt 4,18: Tre ting: Følg Jesus, bli forvandlet av Jesus, vær med på Jesu misjon.

Hva er misjon? Å sende ut.
Hvorfor er misjon viktig? Misjon er en del av vår identitet.
Hva er vår visjon? Matt 28,19: Gjøre alle til disipler. Offisielt: kalle mennesker, forkynne, forberede verden på Jesu komme.
Vi har ikke vår misjon – det er Guds misjon som vi får delta i. Guds misjon er å gjenopprette skaperverket. Han vil bli gjenforent med oss.

‎Joh 17,4-6: Jesu oppgave fullført før korset! Han ble sendt for å vise Guds karakter.
Vår misjon skal også være å vise Guds karakter til andre så de blir tiltrukket av ham.
Vår misjon: Joh 20,21
Det er lett å si: Hør på meg. Mye vanskeligere å si: Se på meg/Følg meg.

 

Hva slags disippel er du?
Vi skal se på 4 ting som Jesus lærer oss i Matteus 14 når Jesus går på vannet.

1. Forhold som er basert på tro som leder til at vi adlyder ham. Historien rett før: Jesus metter mange. Jesus sendte disiplene bort når mengden ville gjøre han til konge. Det kostet mye for disiplene å adlyde Jesus. Adlyde Jesus når det er følelsesmessig vanskelig.
2. ‎Forvente det uforventede. Vers 25-26. De forventet ikke det. Det var utenfor deres fatteevne. Man kan bli redd for det man ikke forstår. Du kan ikke putte Gud i en boks.
3. ‎Gjenkjenne hans stemme. Han sa: Vær ved godt mot, det er meg. Dette var mellom kl 3 og kl 6! De kjente igjen Jesu stemme. Vinden sluttet ikke å blåse da. Jesus sier ofte: Vær ikke redd, jeg er med deg.
4. ‎Han forventer art vi skal følge ham radikalt. Jesus sier til Peter: Kom til meg! Peters spørsmål er naturlig fordi en disippel vil gjøre det mesteren gjør.

Hva vil det si å være disippel i dag?
– Jesus må være den største skatten for oss.
– ‎Vi må være villig til å ha et korsbærende eventyr. Man må korsfeste ting inne i seg fordi vi vil følge Jesus.
– ‎Søke Gud og hans rike først.

Peter satt i båten våt, men han gikk på vannet i hvertfall. Hva slags disippel er du? Tørr eller våt? Mange av oss vil sitte trygt og tør ikke prøve. Jesus vil ha våte disipler som tør å gå ut av båten å prøve og feile.

 

Troens utviklingsnivåer
Endring er naturlig. Det å være en disippel er å hele tiden endre seg.
Vi skal vokse i troen. Det står det også Jesus viste i alder og visdom.
Det finnes ingen snarvei. Et nivå er ikke bedre enn noe annet. Man kan være på flere nivå samtidig.

ROMANSE
«Vi tror». Den første kjærlighet. En barnlig tro. Ikke utpreget rasjonell.
Eks: Kvinnen ved brønnen, Sakkeus, Maria som vasket Jesu føtter.
Fast: Følelser av uverdighet, mangel på kunnskap, overtro.
Mentor: Hjelp til å føle seg akseptert, oppdage større i samfunnet, kontakt med veiledere.

DISIPPELSKAP
«Vi lærer om Gud». Læring og tilhørighet, opplever å ha sannheten, stimulert av sterke ledere, ønske om å følge, åndelig rigiditet, like lette svar.
Eks: Jakob og Johannes,
Fast: Legalistisk, dømmende, rigid i troen, svart/hvit tenkning.
Mentor: identifiser nådegaver, fostre relasjoner, hjertet før hodet.

SUKSESS
«Det vi gjør, gjør vi for Gud». Kall til lederskap, etterfølgere lever produktive og forandrede liv.
Eks: Saul, de 70, den rike unge mannen, lignelsen om talentene
Fast: Motstand mot veiledning, like å oppnå mål og få anerkjennelse, perfeksjonisme, liker å være travel, kan bli utbredt.
Mentor: Overlate alt til Gud, praktisere personlig åndelighet, svelge en egen stolthet.

«Sjelens mørke natt»
Ting fungerer ikke lenger. Troskrise. Følelsen av å være forlatt. Det er Guds kall til å komme nærmere ham. Se hva som er motivert av selviskhet og er gjerne ambisjoner. Forholdet til Gud måles ikke etter dine prestasjoner.
Eks: Job, Jakob.
Løsning: Mye alene tid, lytte til guds stemme. En mentor. NB: Fare for regresjon.
Mentor: Lytte tålmodig, vær oppmuntrende og aksepter Guds tilgivelse og aksept.

DEN INDRE FREDEN
«Vi må finne nye måter å utvikle vårt forhold til Gud». Oppdager ens hensikt og mening, stiller spørsmål og utfordrer. Som å bli født på ny. Nivåer av vennskap (7).
Eks: Paulus,
Fast: Negative tanker og mismot, selvransakelse og mye tvil.
Mentor: Gi aksept og bekreftelse, oppmuntre til at Gud skal få fritt spillerom, bearbeide traumer.

VANDREINGEN UTADTIL
«Lærer å leve utifra til et helt annet ståsted». Bringer forandring til verden, ikke jag.
Eks: Moses, Daniel, Peter
Fast? Kan virke «annerledes» overfor andre og kan virke likegyldig ift dagliglivet.
Mentor: Oppfordres til å se andre gjennom Guds øyne.

«Sjelens mørke natt»
Jo nærmer man vandrer med Gud, jo mer ustemtvian man bli med religiøse institusjoner. Best å være mentor for de 1 nivå bak.

UBETINGET KJÆRLIGHET
«Alt dreier seg om Gud». Materielle ting mister sin verdig, trussel mot politiske systemer fordi de elsker sine fiender.
Eks: Jesus, Bergprekenen.

Hvilket nivå beskriver meg best?
Hvem er min mentor?
Hvem er jeg mentor for?
Kan religiøse intitusjoner gjenspeile disse nivåene? Aldri over første 3 nivåer?