Vi åpner kirken igjen!!
Minner om at vi kun har mulighet til å ta i mot 50 personer til gudstjenesten til sabbaten.
Påmelding før fredag kl 18:00.
Påmelding skjer til meg på surrehuene@gmail.com eller på messenger.
Det bir desverre ikke barnesabbatsskoletilbud denne sabbaten, da vi trenger litt mer tid til forberedelser. Vi starter opp med sabbatsskole for barna neste sabbat.