Aktuelt

Åpen Kirke

Adventistkirken (v/brohodet) inviterer til Åpen Kirke torsdagene 4. 11. 18. og 25. mars kl. 17-18
Du kan velge en kopp te, en stille stund, noen å snakke med, dempet musikk, bønn og lesing.
Hjertelig velkommen!

Hver mandag og torsdag vil det være bønne stund i kirken fra kl. 10.00 – 10:30. Dette vil være hver uke fremover i 4 uker, fra 22. feb. Har du lyst til å være med er du velkommen, kirken vil være åpen. Dette vil ikke bli et bønnemøte med bibelstudie, det vil være et stille rom hvor en kan komme og be …..lese…..og føle Guds nærhet. Du kan selvfølgelig be om det som ditt hjerte lengter etter, du kan be alene eller vi kan be sammen alt etter hva vi føler for…jeg tenker at denne måned kan vi vektlegge å be for menighetens fremtid…at Gud må hjelpe oss å holde oss nær til ham så vi hører hva han vil vi skal gjøre. Vi hører forskjellig…så må vi kanskje gjøre forskjellige oppgaver. Jeg ønsker så å høre hva han vil med meg Husk : vi holder avstand…spriter…..og ber. Apostlene ba: «Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten ved ordet» Ap. Gj. 6,4.

Alle er velkommen, så da har vi bønnetid i kirken både formiddag og ettermiddag.