Den 21.01.21 hadde vi Håp i mørket webinar på Zoom. Det dreier seg om selvmordsforebygging for medlemmer i religiøse samfunn.

Vi hadde 76 deltakere inklusive foredragsholdere/innledere til workshops. Vi startet kl 9 og avsluttet 14:40.

Hovedforedragsholder var prof. Lars Mehlum som leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo.

Det første foredraget han hold hadde tittelen: «Unge menn som tar livet sitt uten å ha hatt kontakt med psykisk helsevern. Hva kan vi gjøre for å forebygge?»

Selv om det er fortsatt de fleste som tar livet sitt har en depresjon, blir det oppmerksomhet rundt flere som ikke har hatt kontakt med psykisk helsevern og hvor det er ikke en depresjon som ligger bak. Menn er ofte mer risikovillig, sosialisert til å være mer handlingsorienterte og reagerer annerledes når de taper eller opplever tap.

Menn har også trang til å handle på følelsen, men det vil bare gjøre situasjonen verre.

Derfor: oppdage emosjonelle, tankemessige eller atferdsmessige reaksjoner i tide!

Det startes med Folkeopplysning mot selvmord, Østfold med effektmål: Senke tersklene for å søke hjelp for selvmordsatferd og psykiske vansker.

Foredrag 2: «Hva kan frivillige hjelpere bidra med selvmordsforebygging?»

Mehlum nevnte en 2 dagers kurs: «Førstehjelp ved selvmordsfare» som tilbys fra NSSF for å være bedre rystet i omgang med selvmords truete mennesker. Han henviste også til et lysende eksempel av en privatmann og pensjonist: Edward Hulbak. Han ringer tre om dagen!

Også forskningen fra De Leo et al. Bekrefter at telefonoppringning av eldre mennesker redder liv.

Den siste formiddagsøkten hadde prest Sunniva Gylver: «Når livet virker mer skremmende enn døden – hvordan bygge fellesskap som tåler både gode og vonde dager?»

Hun Snakket om 4 søyler som er viktig for oss mennesker: Tilhørighet – Mening – Transcendens eller Åndelighet – Historie fortelling. Spesielt med den siste søylen appellerte hun til oss å være interessert å høre andres historie fortelling.

 

Etter middagen var det workshops som kursdeltakere hadde mulighet å være mer aktiv. Vi delte oss i 2 grupper.

Den første gruppen var med Inger Stølan Hymer, som jobber ved Kirkens SOS Borg. Hun innledet med tema: «Hvordan et menneske kan gi håp til et menneske som har selvmords ønsker, eller-planer»

Gruppe 2 snakket innledende sykehusprest Ruth Irene Rasmussen: «Hvordan møte pårørende etter suicidforsøk eller gjennomført suicid?»

Etter pausen innledet psykiater Paul Stronegger om «Covid 19 og suicid».

Til slutt ble det opplyst at de som er interessert kan melde seg inn i Facebookgruppen HÅP I MØRKET som er åpen for alle interesserte som tilhører et religiøst samfunn og ikke deler private anliggender på facebook gruppen.