Annen hver tirsdag klokken syv treffes vi i kirken. Vi begynner med å studere i Bibelen og så ber vi sammen. Alle kan komme å be sammen med oss og alle kan komme med bønneønsker. Se på kalenderen om du vil vite når vi samles. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.